Tmp
Müstahsil Takip Programı

Müstahsilden ürün alımı yapan süt birliği, tarımsal birlikler, mandıra,
fıstık işletmeleri, zeytin yağı işletmeleri,
un fabrikası, çeltik fabrikası, çay fabrikası, sebze-meyve komisyoncuları
ve tüm tarımsal ürün işleyen işletmeler için özel olarak düzenlenmiş paket program.
Programda müstahsilden alınan ürünler ve bunlara ait hesaplar otomatik olarak tutulur.
Yapılan alımlara göre stopaj kesintisi, kurum kesintisi, fon kesintisi bağkur kesintisi gibi
kanuni kesintiler otomatik olarak hesaplanır.
Yapılan işlemler sonucunda müstahsil makbuzu otomatik olarak düzenlenir.
Kesintiler, müstahsil adı soyadı, adresi, mal bedeli net ve brüt olarak,
kesintiler müstahsil makbuzuna basılabilir.Cep Telefonundan
Mobil Kullanma
Opsiyonu İçin

tıklayınızTila Yazılım
Ürünlerinin
Deneme Sürümlerini
Bilgisayarınıza
Nasıl Yükleyebilirsiniz ?..
İzlemek için
tıklayınız


Müstahsil Modülü Kullanımı
ve Süt Alım İşlemlerini
İzlemek için
tıklayınız
Yağlık Zeytin İşleme
Nasıl Yapılır
İzlemek için
tıklayınızAşağıda bulunan deneme sürümü dosyası bilgisayarınıza
inmiyorsa Google Chrome ile indirmeyi deneyiniz.
Bunda da başarılı olamazsanız Tila Yazılım destekle görüşünüz.Tmp
Programının
Ücretsiz Deneme Sürümünü
Bilgisayarınıza
Yükleyip Deneyin

Standart Paket Demo
Profesyonel Paket Demo


Satış öncesi soracağınız sorularınız için
tıklayınız


Standart Paket
Müstahsilden alınan malın ayrıntılı bir şekilde girilip
bunun satılmasının da yapılabileceği bir paketdir.
Alınan ürün karşılığında üreticiye para ile ödeme yapılabileceği gibi
başka bir ürünle de ödeme yapılabilir.
(Mesela süt alıp peynir verme, buğday alıp un verme, zeytin alıp zeytin yağı verme gibi)
Tüm işlemler için ayrıntılı raporlar ile
işlemlerin takibi detaylı bir şekilde yapılabilir.


Profesyonel Paket
Standart paketten farklı bu pakette üretimde yapılabilir.
(Mesela alınan sütden kaşar peyniri, beyaz peynir yapmak gibi)
Ayrıca alım yapılan müstahsil için bit tanımlamalar yapılarak
toplu alım listesinde sadece o müstahsillerin ekrana gelmesi
sağlanarak giriş işlemleri hızlandırılabilir..
Kullanılabileceği İşletmeler
Süt Birliği, Süt Alım Merkezi, Mandıra,
Zeytin Yağı İşleme Tesisleri, Zeytin Komisyoncuları,
Zeytin Toptancıları, Zeytin Paketlemeleri,
Fıstık komisyoncuları, Fıstık işleyicileri, Fıstık Paketleyicileri,
Peynirci, Zeytinci, Yoğurtçu,
Çay Fabrikası, Çeltik Fabrikası, Un Fabrikası,
Komisyoncu, Toptancı, Birlikler


Anahtar Kelimeler
Süt Programı, Mandıra Programı,
Müstahsil Programı, Müstahsil Otomasyonu,
Müstahsil Makbuzu, Müstahsil Makbuzu Basımı,
Fıstık, Fıstık İşleme, Çıtlatma, Kavlama, Kurutma,
Stopaj, Bağkur, Fon, Borsa, Kesinti,
Peynir, Zeytin, Zeytin Yağı, Süt, Yoğurt, Çiftçi, Çay, Çay Fabrikası,
Pirinç, Çeltik, Çeltik Fabrikası, Domates, Birlik, Prina, Pirina, Küspe